In Oralevidence

Het drinken van 3 koppen groene thee per dag zou de bloeddruk kunnen verlagen, volgens het Voedingscentrum.[1] Maar helpt groene thee ook om de mondgezondheid te verbeteren ?

Mondspoelmiddel met groene thee

Een recente systematic review (2018) onderzocht het effect op plaque en gingivale ontsteking bij het gebruik een mondspoelmiddel, dat groene thee bevat. Uit de meta-analyses bleek dat het mondspoelmiddel met groene thee zorgden voor een reductie van plaque en gingivale ontstekingen in vergelijking met een placebo spoelmiddel. Daarnaast kwam uit de analyses naar voren, dat groene thee-spoelmiddelen en spoelmiddelen met chloorhexidine ongeveer een even groot effect in plaqueverwijdering en gingivale ontsteking hadden.[2]

Slechte adem

Een spoelmiddel met groene thee zou ook een positief effect kunnen hebben op een slechte adem door het verminderen van vluchtige zwavelverbindingen (volatile sulfur componenten; afgekort VSC) in de adem. Vier weken spoelden 30 proefpersonen 2 keer per dag met een mondspoelmiddel met groene thee of een placebo spoelmiddel. Na deze onderzoeksperiode waren de afnamen van de plaque -en bloedingsscore in beide spoelmiddelen gelijk. De afname van VSC’s was significant groter bij het spoelmiddel met groene thee.[3]

Kauwgom met groene thee

Magical herbal tea by Karin Star Illustration

Ook is er onderzoek gedaan met kauwgom met groene thee, waarbij werd gekeken of deze kauwgom ook plaque en gingivale bloedingen kon verminderen. In dit onderzoek gebruikten 45 proefpersonen gedurende 3 weken minimaal 2 keer per dag een kwartier deze kauwgom of een placebo kauwgom. Beide soorten kauwgom zorgden voor een afname van plaque en gingivale bloedingen na de onderzoeksperiode, waarbij de kauwgom met groene thee een significant groter leek effect te hebben.[4]

Meer onderzoek nodig

Uit de bovenstaande onderzoeken lijken mondverzorgingsproducten met groene thee een aanvullend effect te kunnen hebben op de mondgezondheid. Echter blijkt uit een Koreaans onderzoek bij volwassenen die 1 of meer koppen groene thee per dag dronken, dat zij een verhoogd risico op parodontale ziekten hadden.[5] Dit effect werd verklaard door het feit dat groene thee ook cafeïne bevat. Cafeïne zou botverlies kunnen vergroten en hierdoor de progressie van parodontitis.[6] Meer onderzoek is nodig om deze associatie te onderzoeken, ook bij andere bevolkingsgroepen.

Afsluitend

Een Chinees gezegde luidt: ‘Het dagelijks drinken van een kopje thee, zal de apotheker zeker failliet doen gaan’. Om dit gezegde als ‘waarheid’ te kunnen aannemen, zijn er nog meer langdurige en gerandomiseerde onderzoeken met patiënt-controle groepen nodig naar het effect van de verschillende mondverzorgingsproducten met groene thee.

Interesse in wat The Oral Evidence Academy nog meer te bieden heeft ? Klik hier

 

Bronnen

1.Voedingscentrum. Welke thee kan ik het beste drinken? [https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/welke-thee-kan-ik-het-beste-drinken-.aspx] Geraadpleegd op 14 december 2018.

2.Mathur A., et al. Efficacy of green tea-based mouthwashes on dental plaque and gingival inflammation: A systematic review and meta-analysis. Indian J Dent Res. 2018;29(2):225-232.

3.Rassameemasmaung S., et al. Effect of green tea mouthwash on oral malodor. ISRN Prev Med. 2012;2013:975148.

4.Behfarnia P., et al. The Efficacy of Green Tea Chewing Gum on Gingival Inflammation. J Dent (Shiraz). 2016;17(2):149-54.

5.Han K., et al. Excessive Consumption of Green Tea as a Risk Factor for Periodontal Disease among Korean Adults. Nutrients. 2016;8(7).

6.Bezerra J.P., et al. Administration of high doses of caffeine increases alveolar bone loss in ligature-induced periodontitis in rats. J. Periodontol. 2008;79:2356–2360.

0